Atmandance?

Atmandance?


Atmandance és una dansa-ioga que integra: música, dansa, moviment expressiu-correctiu, asans, massatge, psicologia, midfulness al costat d’altres tècniques tradicionals de meditació i ioga.

Totes aquestes tècniques formen un únic cos de coneixement teòric-pràctic. consistent i integratiu que s’enriqueix i aprofundeix tant a la pròpia experiència transformadora així com a la pràctica professional.

D’aquesta manera pot arribar a múltiples formes d’entrada i sortida de la informació el que facilita la integració a més tipologies de persones, així mateix, fer més fàcil l’inside i l’alòstasi.

Aquesta forma d’entendre l’ésser humà dóna la capacitat i la creativitat de poder adaptar-la a múltiples nivells d’edat, de condicions físiques i de grups psicosocials.

Atmandance, va més enllà a incorporar tots els aspectes de la nostra vda com l’alegria, la rialla, la serenitat, la quietud, el contacte amb l’altre, etc.

Atmandemane  un sistema que aporta una sensació de benestar duradora al temps.

Tot i que és un treball profundament transformador i terapèutic és convenient deixar clars els límits d’intervenció: Atmandance no és psicoteràpia, ni fisioteràpia. És un sistema integral per a la salut psicofísica, el desenvolupament de la consciència i alhora totalment compatible amb altres activitats terapèutiques, cosa que facilita una col·laboració eficient amb altres tècniques mèdiques, psicològiques, artístiques.

Segons el Ioga i el Taoisme, el nostre cos té 7 grans rodes d’energia o txakres a Sànscrit, i altres 60.000 rodes més petit que corresponent als punts d’acupuntura o nadis a la medicina Ayurveda. Hem parit del concepte de Chakras perquè ens sembla una forma simple i didàctica per explicar una cosa tan complexa com la relació entre cos i psique.

Als grups d’iniciació es treballen els 7 xacres en una mateixa sessió.

Als grups avançats es treballa un sol Chakra per sessió per tal d’obtenir un major coneixement de si mateix.

Als grups d’introducció es potencia més el treball al físic i als grups avançats es potencia el treball expressiu, l’expressió l’emocional de la dansa, al costat dels exercicis de meditació per poder obtenir més profunditat, llibertat a la consciència.