Programa de Formació i Creixement Personal

METODOLOGIA DE LA MODALITAT MIXTA PRESENCIAL I ONLINE

La metodologia docent es correspon amb una metodologia híbrida. La formació de caràcter pràctic, es realizarà de manera presencial i es combinarà amb un procés d’ auto-aprenentatje flexible i tutoritzat a nivell individual i grupal online a través de zoom, de vídeos grabats i recursos docents virtuals. 

FORMAT
La formació està dividida en 3 mòduls ( els dos primers oberts, el tercer tancat i exclusiu pels alumnes i futurs instructors).  
 • – Dissabtes un intensiu mensual (de 10 a 18h) i un cap de setmana de dissabte i diumenge  sense pernoctar a cada mòdul.
 • – Dos residenciales (en el segon i tercer mòdul)
 • – 56h ampliables de teoría en format online en els dos primers mòdulos. En el tercer es realizarà la supervisió de les grabacions i coaching dels alumnes /futurs instructors
 • – Dues tutoríes d’ hora i mitja al llarg dels mòduls pels alumnes/futurs instructors
 • Els mòdulos oberts donen la possibilitat de poder inscriu-re’s al mòdul sencer o als tallers de cap de setmana individualment així como als residencials. De la mateixa manera, també existeix la possibilitat de realitzar el pack de la teoría independentment.

EINES DE TREBALL
 • Dans – Moviment
 • Tècniques posturals
 • Lectures corporals
 • Masatge
 • La respiració
 • La relaxació
 • Centres d’ energía
 • Dinàmiques grupals
 • La meditació i el silenci
 • La música i el ritme
 • L’ escolta, l’ atenció i l’ auto-observació
 • La creativitat. 
 • Anatomia funcional. 
 • Psicologia
 • Material pedagògic elaborat per l’ equipo docent, documentació i compilacions en relació al Sistema Atmandance  i bibliografía.